Toezicht

        Toezichthouder in zorgorganisaties

         Profiel: zorg, kwaliteit&veiligheid en

         cliëntperspectief

Coaching

        Werkgerelateerde coaching voor

        professionals en leidinggevenden,

        zowel beginnend als executives.

        Bij persoonlijke ontwikkelingsvragen

        maar ook bij meer strategische

        vraagstukken.

Mediation

       Arbeidsgerelateerde mediation

       Bij conflicten tussen medewerkers,

       binnen teams en bij arbeidsconflictenOrganisatieadvies

      Draagvlak- en implementatiestrategie

      bij reorganisatie- en verandertrajecten

Wie ben ik?

      Ik ben Astrid Coppens en heb ervaring

      als arts,  manager,  bestuurder en

      toezichthouder in de zorg,  coach van

      leidinggevenden en mediator in de

      (semi)publieke sector

Contact

        Info@astridcoppens.nl

        Mobiel: 06-14156714

        KvK:      70519455